Relatia cu comunitatile locale

Au fost contactate prin adrese si s-au stabilit intalniri de lucru cu fiecare dintre cele 11 administratii publice locale aflate in zona riverana Sitului ROSPA 0062. Liniile de lucru stabilite in comun au urmarit aplicarea prevederilor art. 50, alin.2 din Legea 265/2006 (cu privire la scutirea de la plata impozitului pe terenurile din Sit supuse restrictiilor de conservare), stoparea fenomenului constructiilor cu posibil impact semnificativ prin gasirea de solutii alternative si a depozitarilor necontrolatre de gunoaie menajere, urmarirea lucrarilor agricole pentru evitarea infiintarii de culturi de organisme modificate genetic, evitarea posibilelor deversari necontrolate din zona strandurilor amenajate anterior constituirii Sitului Natura 2000, etc.

Transpunerea in viata de zi cu zi a comunitatilor locale din zona vecina Sitului ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş, a drepturilor si restrictiilor ce decurg din incadrarea ca arie protejata a zonei, in privinta anumitor activitati traditionale sau chiar cu caracter industrial, se face prin promovarea ideilor de protectie a mediului fixate prin H.G. 2151/2004, O.G. 195/2005, Legea 265/2006, precum si O.U.G. nr. 57/2007.

Aceasta presupune in mod sistematic eliberarea unor acorduri si avize pentru documentatiile si proiectele prin care se solicita acest lucru conform legislatiei in vigoare. Activitatea de avizare se face la nivel de Custode pentru lucrarile de mica anvergura, constructii civile, reinoire acorduri- desfasurate in zona de intravilan, respectiv in urma analizei in Consiliul Stiintific in cazul celor amplasate in extravilan si/sau avind un risc pronuntat de impact asupra mediului. Analiza primara si analiza propriu-zisa, ca si componenta a relatiilor cu comunitatile, ocupa un procent semnificativ din timpul de lucru al responsabilului cu relatiile cu comunitatile, educatie ecologica si turism.

Avand in vedere documentatiile pentru investitii pe teritoriul si in special vecinatatea Sitului (marea lor majoritate fiind in interesul comunitatilor locale) depuse spre avizare, de catre Consiliile locale ale celor 11 localitati (orase si comune) s-au amplificat si imbogatit contactele si schimbul de informatii la nivelul si in beneficiul ambelor tipuri de institutii (Consilii locale - Custode ).