Scurta descriere a sitului

Istoricul propunerii

  1. Situl Natura 2000 (ROSPA 0062) a propus în baza Directivei Europene Pasari, 79/409 EEC din 02.04.1979 şi declarat prin Hotararea de Guvern nr.1284/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată si incadrarea in categoria de management ca arie de protectie speciala avifaunistica, parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, Anexele nr. 1- 4 (M.Of.,partea I ,nr.739 bis/31.10.2007,);
  2. Inainte de anul 2007, zona lacului Bascov este luată în evidenţă ca rezervaţie ornitologica de către Comisia Monumentelor Naturii Arges şi Muzeul Judetean Arges si propusa spre validare oficiala ca arie naturala protejata in prin Hotararea nr.30/26.02 2004 a Consiliului Judetean Arges, pe o suprafata de 162 ha. Administrativ, cuprinde teritorii ale comunelor Bascov si Budeasa;
  3. Prin Hotararea nr.4/1974 a Consiliului Popular al Judetului Arges, toate lacurile de baraj de pe raul Arges, pana la Golesti, au fost declarate "zone umede protejate".