Rezervaţia Vâlsan – date tehnice

Rezervaţia Mixtă Vâlsan reprezintă o arie naturală protejată înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 18/1994 şi figurează ca zonă protejată în Legea nr. 5/2000.

Ideea constituirii Rezervaţiei s-a făcut prezentă în 1974.

Zonele funcţionale ale Rezervaţiei Vâlsan au fost stabilite prin Hotărârea nr. 14/1998 a Consiliului Judeţean Argeş şi sunt în număr de trei:

  • zona de maximă protecţie, care cuprinde aria minoră a râului Vâlsan şi zona Cheile Vâlsanului;
  • zona tampon, din care face parte albia majoră pe o lungime de 50 km şi Poienile Vâlsanului;
  • zona economică cu o suprafaţă de aprox. 8000 ha unde se derulează activităţi economice tradiţionale.

Rezervaţia Vâlsan are o suprafaţă de 11000 ha şi cuprinde un număr de 300 specii de plante şi animale ocrotite.

Ea cuprinde bazinul hidrografic al râului Vâlsan.

Este singurul loc unde supravieţuieşte aspretele – o specie de peşte, relict terţiar, unicat mondial.