Dreptul de proprietate

Situl Natura 2000 ROSPA 0062 "Lacurile de acumulare de pe Argeş" este situat în judeţul Argeş, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia pe teritoriul administrativ al localitatilor: Bascov, Băiculeşti, Bradu, Budeasa, Călinesti, Căteasca, Curtea de Argeş, Merisani, Piteşti, Ştefanesti, Topoloveni.

Suprafata

Suprafata Sitului Natura 2000 ROSPA 0062 "Lacurile de acumulare de pe Argeş este de 2260 ha. Situl 'Lacurile de acumulare de pe Argeş' este identificat în documentele administrative ale Directiei Apelor Argeş – Vedea şi apartine în proportie de 100% Sistemului hidrotehnic Argeş.

Activitatea desfăşurată în principal în zona Sitului, este dată de funcţiile lacurilor:

  • funcţia hidroenergetică-ratiunea pentru care s-au constituit;
  • funcţia de retenţie a undei viiturilor;
  • funcţia de agrement;
  • funcţia de alimentare cu apă pentru localitatile limitrofe.

Restul terenului din zona de tampon a lacurilor ce formeaza Situl, se regăseşte în domeniul public al localitatilor riverane. Se înregistrează activităţi cu caracter agricol şi un proces de urbanizare continuă care atinge peste 12% din suprafaţa riverana a sitului. Activitatea de silvicultură sau de păşunat prezintă un caracter sporadic, fără continuitate în timp.

S-au identificat 200 persoane juridice şi fizice (conform datelor APIA) privind loturile de teren, PUG comunele limitrofe, verificări în teren efectuate de Custode)