Obiective prioritare

Obiectiv general - protecţia biodiversităţii prin managementul durabil al implementarii retelei Natura 2000 in situl ‚ Lacurile de acumulare de pe Arges'

Obiectivele specifice:

  • Dezvoltarea cadrului de management si monitorizare a Lacurile de acumulare de pe Arges';
  • Protejarea Sitului Natura 2000 RO SPA 0062 prin constientizare, informare, promovare a valorilor naturale.

Pentru anul 2011, administratia Sitului si-a propus o gama de obiective ce vizeaza ameliorarea nivelului de conservare a zonelor protejate prin demararea procesului de constientizare publica si inceputul demersurilor necesare infiintarii unui punct de informare in comuna Budeasa. Urmarim astfel o informare mai buna a comunitatilor locale cu privire la restrictiile si beneficiile ce decurg din incadrarea zonei ca sit Natura 2000, precum si un nivel superior al constientizarii publice. In acelasi timp, s-a depus proiectul Management durabil şi constientizare publică în situl Natura 2000 ROSPA 0062, "Lacurile de acumulare de pe Argeş" la POS Mediu –AXA IV.

Vizam continuarea dotarii pina la nivelul asumat conform Contractului de custodie.