Obiective de program

 • dezvoltarea parteneriatelor;
 • identificarea punctelor prioritare;
 • relansarea activităţilor turistice.

Dezvoltarea parteneriatelor.

Datorită :

 • stării financiare pe care o are Organizaţia;
 • situaţiei economice a României;
 • imposibilităţii îndelungate a derulării unor programe în ariile naturale protejate,

ECO-MONTAN 2000 a adoptat programul "Fără parteneri – Misiune imposibilă".

Va continua parteneriatele existente şi va derula noi proiecte de parteneriat cu:

 • Administratia Sitului Muntii Fagaras;
 • Asociatia "Salvati Delta si Dunarea"
 • Parc D' Armorique
 • Asociaţia Finistere (Fr.) – Roumanie.

Identificarea punctelor prioritare

 • întocmirea unei strategii de marketing pentru întreaga zonă;
 • găsirea de noi surse de venit prin:
  1. înfiinţarea unui punct turistic în Mioveni;
  2. lansarea de noi produse de călătorie.

Relansarea activităţilor turistice.

Activităţile turistice în zona Vâlsanului trebuie să cunoască o dezvoltare accentuată şi se va axa pe câteva elemente de bază:

 • "cheile" turistice ale zonei;
 • cunoaşterea ofertei actuale şi a fluxului turistic;
 • existenţa produselor de călătorie şi valorificarea lor.

"Cheile" turistice din zona Vâlsan sunt:

 • specii de floră şi faună unicat în lume;
 • izvoarele sulfuroase din Brădet;
 • peisajul montan;
 • biserica din piatră – Corbi;
 • Biserica voievodală, ctitoria lui Mircea (1384) – Brădet.

ECO-MONTAN 2000 va lansa noi produse de călătorieşi anume:

 • spaţii de cazare la locuitorii zonei;
 • serviciul de ghid pentru grupuri organizate;
 • transport bagaje pe cărarea munţilor;
 • călătorii velo în zona Rezervaţiei Valsan sau Lacurilor de acumulare de pe Arges";
 • circuite de călătorie amenajate pentru copii şi adulţi pe distanţe variabile şi în prezenţa animatorilor in toate cele 3 Arii.