Data comunicatului: 22.08.2012

 

Lansarea proiect POS Mediu,  Axa  Prioritară 4:

Management durabil  şi conştientizare publica în  situl Natura 2000 ROSPA 0062, Lacurile de acumulare de pe Argeş 

 

Fundaţia  Eco-Montan 2000, în calitate de beneficiar, implementează proiectul Management durabil  şi conştientizare publică în situl Natura 2000, Lacurile de acumulare de pe Argeş, cod SMIS-CSNR 36314, care se va derula pe parcursul a 32 de luni, respectiv de la 01.08.2012 până la 01.04.2015.

Finanţarea proiectului, a cărui valoarea totală este de 1.019.879 lei, este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa prioritară 4 - “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

Proiectul vizează ca obiectiv general, protecţia biodiversităţii prin managementul durabil al implementării reţelei Natura 2000.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Dezvoltarea cadrului de management si monitorizare a  Lacurilor de acumulare de pe Argeş;

2. Protejarea Sitului Natura 2000 RO SPA 0062 prin conştientizare, informare, promovare a valorilor naturale

În cadrul acestui proiect se vor desfăşura următoarele activităţi:

v  Realizarea managementului sitului „ Lacurile de acumulare de pe Argeş” prin elaborarea şi implementarea acestuia;

v  Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor în situl Natura 2000, Lacurile de acumulare de pe Argeş;

v  Consultare, conştientizare şi informare;

v  Instruirea şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate pentru  personalul  din  structura de management.

În cadrul proiectului urmează să fie realizată o pagină web a sitului, unde vor fi postate şi actualizate informaţiile privind evoluţia acestui proiect, precum şi informaţii cu privire la sit.

Parte din reţeaua europeană ”Natura 2000”, având o suprafaţă de 2260 ha, situl Lacurile de acumulare de pe Argeş este localizat în sectorul  Vâlcele – Goleşti, având coordonatele geografice  de 440 48’ latitudine nordica şi 240 58’ longitudine estică

Scopul sitului Natura 2000 ROSPA 0062 Lacurile de acumulare de pe Argeş este de a asigura condiţiile necesare menţinerii pe termen lung a populaţiilor de păsări în perioada de migraţie pentru 9 specii şi pentru iernat pentru 14 specii.

 

Persoane de contact:

 

Daniela-Petronela Bezdedeanu , Manager proiect cod SMIS-CSNR 36314
Fundaţia  Eco-Montan 2000 – tel. 0248.260.817,
e-mail: daniela.petronela@ gmail.com

Dan Mihăilă, Responsabil CONSULTARE, CONŞTIENTIZARE ŞI INFORMARE - telefon 0726382878, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website: www.ecomontan.ro