Achizitor : Fundatia Eco – Montan 2000

 

                                            Anunt de atribuire

                                          Proces verbal de selectare  a  ofertei castigatoare

                                                 Nr. 2 din  21.09.2012

Incheiat astazi,  21. 09. 2012  in  vederea atribuirii  contractului de “activitati  de constientizare pentru situl Lacurile de acumulare de pe Arges’ in cadrul proiectului „Management durabil şi constientizare publică în situl Natura 2000 ROSPA 0062, Lacurile de acumulare de pe Argeş". Cod SMIS – CSNR 36314, proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational  Sectorial „Mediu „ gestionat de Ministerul Mediului si Padurilor, prin procedura „ cerere de oferta cu prospectarea pietei“.

Valoarea estimata a contractului  este de  53.600 lei, exclusiv TVA , cod CPV 79311200-9.

Procedura de  selectare a ofertelor se realizeaza in conformitate cu  prevederile OUG  nr34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pana la data limita  de primire a ofertelor, au fost primite 2 oferte, dupa cum urmeaza : 

 

Firma/ Organizatia

Produs ofertat

Valoare oferta lei   fara TVA)

CENTRUL DE RESURSE ECOPOLIS

 Servicii de realizare de studii

53.590

 ASOCIATIA PARTENER PENTRU TINE

 Servicii de realizare de studii

53.580

 

 

 

 

Toate ofertele primite au fost evaluate din punct de vedere al cerintelor minime, al caracteristicilor de natura tehnica, stabilite prin Caietul de sarcini.

Pentru  ofertele care au indeplinit cerintele minime,  caracteristicile de natura tehnica, stabilite prin Caietul de sarcini, descrise in cadrul  proiectului Management durabil şi constientizare publică în situl Natura 2000 ROSPA 0062, Lacurile de acumulare de pe Argeş". Cod SMIS – CSNR 36314, proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operational  Sectorial „Mediu „ gestionat de Ministerul Mediului si Padurilor, s-a aplicat  criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.