Situl Natura 2000, Lacurile de acumulare de pe Arges

A fost infiintat prin Hotărârea Guvernului României nr.1284/2007, Anexele nr.1- 4, completata cu H.G.nr. 971/2011. Lacurile de acumulare de pe Argeş, fac parte din lista naţională de arii de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Suprafata Sitului 'Lacurile de acumulare de pe Arges' este de 2260 ha ceea ce reprezinta luciul de apa, alte zone umede, mlastinoase, inundabile periodic.

Statutul juridic:

  • administrativ, financiar si ierarhic custodia Sitului 'Lacurile de acumulare de pe Arges' se subordoneaza Fundatiei Eco – Montan 2000 care a incheiat Contractul de Custodie nr. 213/29.03.2011 in urma sesiunii de atribuire organizate de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in martie 2011;
  • stiintific, este coordonat de Consiliul Stiintific al Sitului, constituit din specialisti in hidraulica, hidroconstructii, mediu, nume marcante in domeniul cercetarii, profesori universitari, etc.
  • consultativ, activitatea este indrumata de catre Consiliul Consultativ de Administrare, alcatuit din reprezentanti ai factorilor administrativi de interes din zona.

Structura constituita pentru exercitarea custodiei Lacurilor de pe Arges, este numita sub acronimul de ASLA.